Zmierz się z Wolontariatem
zostań pozytywnym wariatem

 Od 28 kwietnia do 20 listopada 2017 r. realizujemy nowy projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W ramach projektu planujemy szereg działań: 
- dyżury opiekuna wolontariatu dla organizacji i instytucji z całego subregiony leszczyńskiego (20 godzin miesięcznie), 
- kampanię informacyjną dot. wolontariatu w subregionie (około 10 spotkań), 
- działalność grupy Akcja-Reakcja w subregionie leszczyńskim (około 7 wydarzeń), 
- szkolenia dla wolontariuszy (4 szkolenia), 
- szkolenie dla koordynatorów wolontariatu (1 szkolenie), 
- warsztaty dla zorganizowanych grup wolontariackich (4 warsztaty), 
- warsztaty o różnej tematyce w subregionie (około 21 warsztatów).

Aktualności