Spotkanie adresowane jest szczególnie do  nauczycieli (przedszkolnych, szkolnych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organu prowadzącego placówki edukacyjne.

Program spotkania przewiduje omówienie zasad i szczegółów programu Erasmus+, omówienie aplikacji (wniosku o dofinansowanie) oraz naliczania budżetu i grantu.

Program spotkania

10:00 -10:05 | Rozpoczęcie spotkania
10:10-11:00  | Struktura Programu, podział na sektory i akcje, i ich specyfika, priorytety programu, budżet projektu, wniosek elektroniczny, procedura URF, PIC,
                     Mobility Tool

11:00 - 11:30 | Partnerstwo zagraniczne, jak i gdzie szukać
11:30-11:45|    przerwa kawowa
11:45-12:45|   Akcja Kluczowa 1 i Akcja Kluczowa 2
12:45-13:00|  Pytania od uczestników i zakończenie spotkania 
 

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń mija 12 listopada 2018 

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Miejsce

Gmach leszczyńskiego Ratusza; 21.11.2018 godz. 10:00 - 13:00

 

Kontakt
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
erasmus@fundacja-cat.pl
tel. 888496548