Informacje o projekcie

Projekt ma na celu wzmocnienie młodzieży z mniejszymi szansami w taki sposób, że otrzyma ona nowe kompetencje, nowy wgląd we własne możliwości i nowe perspektywy rozwoju.

Czytaj więcej